Tauler d'Anuncis
Tècnic mig de cultura. Procés selectiu per a la contractació com a laboral interí fins a la cobertura d'una plaça de Tècnic Mig de Cultura, mitjançant concurs oposició lliure
Termini de presentació de sol·licituds del 6 al 25 de juliol
Informació publicada el 5 de juliol de 2018