Publicat el 21 de juny de 201821.06.2018
El nivell d'impropis detectats a la caracterització de la fracció orgànica del primer trimestre de 2018 arriba al 19%

Què és llença a l'orgànicaGairebé un de cada cinc quilos dels residus que es dipositen al contenidor marró haurien d’anar a algun dels altres contenidors. Aquesta dada tant preocupant s'ha posat de manifest a la primera caracterització de la fracció orgànica recollida a Alella corresponent al primer trimestre de 2018 realitzada per l'Agència Catalana de Residus en la què la xifra d'impropis detectada va superar el 19%.

La presència d’impropis a la fracció orgànica és un problema perquè en complica el reciclatge i l’obtenció de compost de qualitat. Però també perquè implica un sobrecost econòmic per a l’Ajuntament, que ha de pagar el tractament d’aquests impropis, i una disminució d’ingressos per la penalització de deixar de rebre una part del retorn de cànon que paga l’Agència de Residus per fomentar el reciclatge de la fracció orgànica. 

A la fracció orgànica només hi poden anar restes de menjar i altres materials orgànics, i restes verdes no llenyoses. És més que aconsellable d’utilitzar els cubells airejats i les bosses compostables que lliura gratuïtament l’Ajuntament per reduir la presència de plàstics, que són dels materials impropis majoritaris que es detecten a la fracció orgànica. També sovint hi apareixen restes de paper i cartró, roba, ampolles i envasos de plàstic o vidre, bolquers, metalls, o fins i tot runa, residus que no poden llençar-se al contenidor marró i que tenen les seves vies pròpies de gestió.

L’Ajuntament demana a la ciutadania un esforç en la correcta separació i reciclatge de la matèria orgànica, per millorar-ne la qualitat

IMPROPIS

Impropis

RESULTATS DE LA CARACTERITZACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE


Caracterització primer trimestre