www.alella.cat

 L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha ampliat fins al 4 el termini de pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Inicialment el termini de pagament en voluntària finalitzava el 4 de maig, però s'ha ampliat un mes el final de període de pagament. 

Informació publicada el 8 de maig de 2018