Publicat el 8 de maig de 201808.05.2018

 L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha ampliat fins al 4 el termini de pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Inicialment el termini de pagament en voluntària finalitzava el 4 de maig, però s'ha ampliat un mes el final de període de pagament.