www.alella.cat

Ajuts agroambientalsL'Ajuntament ha aprovat la convocatòria d’ajuts al desenvolupament turístic del món rural, els anomenats ajuts agroambientals que va posar en marxa l'any 2007 de forma pionera a Catalunya. Són subvencions destinades a finançar projectes o activitats que afavoreixin la recuperació, el manteniment i la dinamització de l’activitat agrària. El termini de presentació de sol·licituds és del 26 d’abril al 17 de maig, ambdós inclosos.

El programa té una dotació de 20.000€ i inclou entre altres actuacions susceptibles de ser subvencionades, la millora de l’estat de conservació de les masses forestals. L’any passat es van introduir un nou criteri de valoració per afavorir les finques associades a l’Associació de Propietaris Forestals del Parc de la Serralada Litoral, i enguany s’incorpora un de nou: incrementar amb dos punts extres la valoració  les sol·licituds d’ajuts per a masses forestals presentades per membres de l’ADF Alella.

Bases d'atorgament de subvencions al programa de suport rural 2018

Convocatòria d'atorgament de subvencions per al suport rural 

Les sol·licituds per a la convocatòria de 2018 es poden presentar del 26 d'abril al 17 de maig de 2018 

Més informació i documentació requerida per presentar la sol·licitud en aquest enllaç.

 

Informació publicada el 25 d'abril de 2018