www.alella.cat

Entre el 5 de febrer i el 2 de març no es podrà oferir el servei de consultes de pediatria al Consultori Local d'Alella i se centralitzaran al Masnou degut a la reorganització del servei motivada per la indisposició temporal de dos professionals. Durant el mes de febrer no hi haurà pediatra però si consultes d'infermeria de pediatria que es mantindran en l'horari habitual, dimarts i dijous al matí, i faran revisions, atendran cites prèvies i les urgències que arribin al centre. 

.

L’infermera de pediatría estarà als consultoris en horari habitual. Farà revisions , cita prèvia i atendrà a les urgències que arribin al centre, derivant si cal  a El Masnou.

Horari habitual: dimarts i dijous matí.

Informació publicada el 2 de febrer de 2018