www.alella.cat

OACDes del mes de gener es pot consultar al web municipal la Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). És la primera que elabora l’Ajuntament i servirà com a punt de partida per dotar d’instruments semblants tots els serveis que presta la institució. De moment, ja s'ha començat a treballar en l'elaboració de les Cartes de Servei de les àrees d'Esport i de Serveis a les Persones.

Les cartes de serveis són documents públics a través del quals les administracions informen la ciutadania dels serveis que presten i dels compromisos de qualitat que assumeixen respecte d’aquests serveis: formalitzen el què els usuaris poden esperar dels serveis públics i asseguren l’efectivitat dels seus drets, així com la millora dels serveis que reben.

La Carta de Serveis de l’OAC detalla el contingut de tots els serveis que presta a la ciutadania, els drets i deures de la ciutadania respecte a aquest recurs i els diferents canals de prestació i accés.

La carta concreta els següents compromisos de qualitat: 

  • Capacitar al personal de l’OAC amb una sessió mínima anual sobre actualització dels tràmits.
  • Garantir que els usuaris valorin amb un mínim de 7 sobre 10 l’atenció rebuda.
  • Garantir que els usuaris valorin amb un mínim de 7 sobre 10 l’agilitat de la tramitació presencial.
  • Garantir que el 100% de la informació sobre els tràmits i serveis estigui disponible al web i permanentment actualitzada.
  • Oferir el 100% dels tràmits (que no requereixen presència física) on-line.
  • Admetre la totalitat dels sistemes d’identificació i signatura en la tramitació electrònica. 

La Carta de Serveis de l’OAC va ser aprovada el 29 de desembre per la Junta de Govern Local i es pot consultar des d'aquest enllaç

Informació publicada el 2 de febrer de 2018