Notícies
Els impostos i taxes municipals es mantindran congelats l’any vinent 

ajuntamentEl Ple del 30 de novembre va aprovar provisionalment les ordenances fiscals per a l’any 2018. Els impostos i taxes es mantenen igual que l’any 2017 (el tipus impositiu de l’IBI es 0,629 per a béns urbans i 0,70 per a béns rústics) i només s’han introduït variacions tècniques en algunes ordenances fiscals per adaptar-les a les ordenances tipus de la Diputació o per resoldre deficiències detectades. Així s’han modificat l’ordenança de cementiris; la d’instal·lació de senyalitzacions a la via pública; la d’instal·lació de parades de venda ambulant i rodatges cinematogràfics; la de la retirada de vehicles abandonats; la d’estacionament de vehicles en vies públiques i de bicicletes en l’aparcament de Can Lleonart i l’ordenança reguladora de la taxa per publicitat.

Les de prestació de serveis en cementiris, la taxa d'instal·lació de senyalitzacions a la via pública i la de retirada de vehicles abandonats o mal estacionats es van aprovar per unanimitat; la referent al bike-park (que a partir d'ara serà gratuït a un temps màxim de 48 hores) es va aprovar amb el vot en contra de Gd’A i PDeCAT i l’abstenció de AA-CUP; i la d’instal·lació de parades i en la taxa de publicitat també es van aprovar amb l’abstenció d’AA-CUP.

  • Modificació de l’ordenança núm 9 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 

           Aprovat per unanimitat

  • Modificació de l’ordenança núm 14 reguladora de la taxa d’instal·lació de senyalitzacions a la via pública.

           Aprovat per unanimitat

  • Modificació de l’ordenança núm 16 reguladora de la taxa d’instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 

           Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A i PDeCAT i l’abstenció d’AA-CUP 

  • Modificació de l’ordenança núm 19 reguladora de la taxa de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en la via pública. 

           Aprovat per unanimitat

  • Modificació de l’ordenança núm 21 reguladora de la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals i de bicicletes a l'aparcament (bike-park) situat a Can Lleonart.

           Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, l’abstenció d’AA-CUP i el vot en contra de Gd’A i PDeCAT

  • Modificació de l’ordenança núm 24 reguladora de la taxa de publicitat.

           Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A i PDeCAT i l’abstenció d’AA-CUP 

Informació publicada el 5 de desembre de 2017