www.alella.cat

Per necessitats del servei, aquesta setmana no es fan consultes de pediatria al Consultori Local d'Alella per absència de la pediatra encarregada del servei. No obstant, es mantenen les consultes d'infermeria de pediatria per fer revisions i vacunacions programades, fins a l'11 de desembre. També es farà triatge de les urgències pediàtriques que arribin al Consultori per valorar si cal derivar-les a l'ABS del Masnou.

Modificacions durant  les festes nadalenques:

  • Des de l'11 de desembre al 5 de gener les consultes de pediatria també es centralitzaran a l'ABS del Masnou. 
  • El metge de família i infermeria visitarà en horari de matí, de 8 a 15h, del 27 al 29 de desembre.
  • Visites d'urgència a l'ABS del Masnou de 15 a 21h i ACUT (unitats d'atenció continuada i urgències de bases territorial, situada a l'ABS del Masnou), de 21 a 8 hores. 
  • El 5 de gener el Consultori romandrà tancat a la tarda. 
Informació publicada el 5 de desembre de 2017