Notícies
El Ple aprova inicialment el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges
El document aprovat estā a informaciķ pública fins al 22 de setembre

AjuntamentL’Ajuntament ha iniciat el camí per a la creaciķ de la Sindicatura Municipal de Greuges. El darrer Ple de l'Ajuntament, celebrat el  27 de juliol, va aprovar inicialment, per unanimitat, el Reglament que regula l’elecciķ, funcionament i atribucions d’aquesta figura ja contemplada dins del Reglament de Participaciķ Ciutadana.

La seva funciķ primordial serā la defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veīns i les veīnes d’Alella en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus ens dependents, d’acord amb els principis de legalitat i equitat, i supervisant les actuacions de l’Administraciķ municipal. A més, tindrā la responsabilitat de garantir el compliment del Codi de Conducta dels alts cārrecs de l’Ajuntament, aprovat al Ple de maig. 

El Reglament, que estā a informaciķ pública fins al 22 de setembre, contempla que la persona que ostenti la Sindicatura serā escollida pel Ple, prčvia convocatōria pública de candidatures. Les persones que estiguin interessades podran presentar les seves solˇlicituds en el registre general de l’Ajuntament durant el termini d’un mes a comptar des del dia següent a l’entrada en vigor d’aquest Reglament.  

Informaciķ publicada l'1 de setembre de 2017