Comunicat conjunt dels grups municipals a l'Ajuntament d'Alella entorn al comportament del PP envers l'atemptat terrorista

El proppassat dijous 17 d'agost vàrem viure un dels episodis de més dolor col·lectiu de la història recent de Catalunya. Els atemptats terroristes al cor de Barcelona i al passeig marítim de Cambrils van suposar un trasbals en un territori que és solidari, inclusiu i integrador. Com a conseqüència, es va desencadenar una actuació en resposta per part dels cossos de l'administració i els voluntaris on la prioritat ha estat el socors a les víctimes i els seus familiars, la cerca dels terroristes i la demostració exemplar de que cap atac terrorista podrà portar-nos a odiar-nos entre nosaltres.

Durant les tres hores següents a l'atemptat el grup municipal del Partit Popular d'Alella a través del seu perfil de Facebook va fer públics tres lamentables missatges, a quin més destraler, el darrer dels quals a les 20:17h deia textualment: «¡Cuando un país se debilita por ideas independentistas pasan estas cosas! ¡La unión hace la fuerza!»

Davant les reaccions de desaprovació que van generar aquests missatges, la matinada del dijous al divendres van ser retirats, però la seva repercussió no s'ha aturat, ans el contrari. 

Aquestes publicacions però, no són la primera inacceptable sortida de to del Partit Popular d'Alella i de la seva regidora Annerose Bloss aquest mandat, en el qual ha protagonitzat reiterades manques de respecte i de valors democràtics impròpies d'un càrrec electe. 

Cal recordar que el desembre de l'any passat va felicitar les festes de Nadal amb una imatge de la bandera espanyola amb l'àliga franquista que també va haver d'enretirar després de la reacció pública. En aquella ocasió, el plenari de l'Ajuntament d'Alella amb el vot dels dotze regidors dels altres cinc grups municipals va aprovar una moció de reprovació a la regidora del Partit Popular. I ja anteriorment també va haver de ser aprovada expressament una moció contra la banalització del nazisme i de respecte al poble català per les insultants comparacions que la mateixa regidora havia difós utilitzant el perfil del seu grup municipal.

A tot això, cal afegir que aquestes publicacions suposen una vulneració patent i manifesta dels principis d'integritat i exemplaritat i del compromís d'actuar amb objectivitat, veracitat i no difusió de falsedats que recull el Codi Ètic vigent a l'Ajuntament d'Alella i que vincula a tots els càrrecs públics.

És per això que atès que les publicacions a Facebook del passat dijous 17 d'agost exemplifiquen una manca total d'ètica i un oportunisme polític feridor per a les víctimes i la resta de ciutadania, independentment de les seves creences o opinions, els grups municipals d'ERC + Sumem per Alella, Gent d'Alella, PDeCAT, Alternativa per Alella – CUP i Alella Primer – CP: 

Demanem que la regidora del Partit Popular d'Alella Annerose Bloss renunciï a la seva acta de regidora de l'Ajuntament.

Instem als responsables del Partit Popular de Catalunya que per dignitat exigeixin la dimissió de la seva representant al nostre Ajuntament.

I anunciem que en cas que la referida dimissió no es produeixi abans del proper plenari municipal que se celebrarà el 28 de setembre, els grups que subscriuen aquest escrit portaran a aprovació i votació del Ple una nova moció de reprovació i la possibilitat que sigui retirada la seva retribució econòmica en forma de dedicació parcial així com de les altres eines de les que gaudeix en la seva condició de portaveu de grup municipal, tot respectant íntegrament els seus drets com a regidora. 

Amb tot, els grups que subscrivim aquest comunicat entenem que correspon al Partit Popular de Catalunya i als seus votants a Alella de ser conseqüents en la seva resposta a la regidora que els representa en el nostre poble. 

Anunciem també que, en paral·lel, el govern de l'Ajuntament d'Alella estudiarà la possibilitat d´emprendre les accions legals que es puguin derivar de les seves manifestacions.

Alella, a 24 d'agost de 2017