Notícies
Deu anys d'ajuts agroambientals
Des que es van crear l'any 2007, s'ha donat suport a dues-centes actuacions o projectes de desenvolupament agrari

VinyaL'Ajuntament va posar en marxa l´any 2007 una iniciativa municipal pionera a Catalunya de concessió de subvencions destinades a finançar projectes o activitats que afavoreixin la recuperació, el manteniment i la dinamització de l'activitat agrària.

En aquests deu anys de trajectòria s'han presentat un total de 209 sol·licituds per al conjunt de les tres línies d'actuació que contempla la convocatòria.  D'aquestes, s'han atès 192 peticions i 17 han estat denegades per no complir els requisits establerts a les bases, amb un import global de més de 160.000 euros. 

A la darrera convocatòria, la de l'any 2016, es van atendre 16 sol·licituds i es van concedir un total de 19.472 euros.   


Les tres línies d'actuació són les següents: 

Línia 1: Recuperació de béns patrimonials associats a l'activitat agrària.

 • Impulsar la restauració, conservació i rehabilitació d'elements inclosos dins de l'Inventari d'Arquitectura Rural i Popular i elements afins com ara murs de pedra seca i mines d'aigua.
 • Fomentar el coneixement i l'estima pels valors patrimonials del municipi.

Línia 2: Millora i manteniment de l'activitat agrària.

 • Fomentar el paisatge agrícola tradicional d’Alella, tant qualitativament com quantitativa.
 • Prevenir els riscos naturals, especialment l’erosió i els incendis forestals.
 • Millorar l'estat de conservació de les masses forestals
 • Protegir i potenciar la biodiversitat i la qualitat dels paisatges rurals.
 •  Fomentar el coneixement i l’estima pels valors ambientals i patrimonials del municipi.

Línia 3: Dinamització de l'activitat agrària.

 • Promoure projectes educatius relacionats amb l'activitat agrària.
 • Dinamitzar turísticament l'activitat agrària.
 • Difondre el producte o l'activitat agrària.
 • Desenvolupar projectes de noves activitats agràries.
 • Renovar maquinària o eines.
 • Contractar serveis externs d'assessorament tècnic.
 • Impulsar l'eficiència energètica de les activitats.

Els ajuts són d’aplicació a tot el terme municipal d’Alella.


Nova convocatòria 

La Junta de Govern va aprovar el 22 de juny inicialment les bases que regulen les subvencions d'enguany. El termini de presentació de sol·licituds és el 10 al 28 de juliol, ambdòs inclosos. 

El programa té una dotació de 20.000€ i inclou, entre altres actuacions susceptibles de ser subvencionades, la millora de l´estat de conservació de les masses forestals. Més informació a www.alella.cat/ajutsagroambientals.

Informació publicada el 7 de juliol de 2017