Notícies
Cursos per a adults a Centre de Formació d'Adults-Espai Actiu
Les preinscripcions es poden fer del 19 al 29 de juny, de 18 a 20h, a les antigues Escoles Fabra. 

CFA-Espai Actiu Curs 2017-2018El Centre de Formació d'Adults-Espai Actiu segueix oferint cursos de formació contínua per adults, amb una clara vocació de millorar el perfil professional i l'ocupabilitat a través dels cursos que s'hi imparteixen. Enguany s'impulsen els cursos per assolir les competències bàsiques en llengua estrangera. 

Així el programa ofereix preparació per a l'obtenció dels certificats de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; cursos oficials d'anglès i francès amb el qual s'obté el certificat del nivell inicial o bàsic del MECR (Marc Europeu Comú de Referència). L´oferta 2017-2018 manté els cursos de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i la d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys.

També inclou classes de conversa en català per iniciar-se en l'idioma i guanyar fluïdesa, i un curs d'ensenyament inicial i bàsic de llengua oral i escrita en castellà.

Les inscripcions es fan del 19 al 29 de juny a les antigues Escoles Fabra. Les persones preinscrites hauran de formalitzar la matrícula del 4 al 14 de setembre. El 28 de setembre, a les 19h, es farà la reunió d'inici de curs i les classes començaran el 2 d'octubre. Més informació a www.alella.cat/espaiactiu.

L’oferta formativa del proper curs 
  • Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior. Curs oficial, permet afegir fins a 2 punts directes a la nota obtinguda a la prova.
  • Preparació per la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. Per a persones que volen completar la seva formació amb estudis universitaris.

IDIOMES

  • Anglès A1, anglès A2.1 i anglès A2.2: Curs oficial d’anglès. La superació del curs certifica el nivell inicial o bàsic del MECR
  • Anglès B2 (First Certificate in English). Curs orientat a preparar la prova, per lliure, per obtenir el certificat oficial B2 del MECR. 
  • Català conversa. Trobades orientades a iniciar-se en la conversa del català i guanyar fluïdesa.
  • Català nivells A, B, C1 i C2. Curs orientat a persones que volen optar al certificat de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 
  • Castellà A2. Ensenyament inicial i bàsic de llengua oral i escrita en castellà.
  • Francès A2. Curs oficial. La superació del curs certifica el nivell  bàsic del MCER. 
Informació publicada el 8 de juny de 2017