Notícies
El Ple aprova el codi de conducta dels alts cārrecs de l'Ajuntament
El control del compliment del Codi de conducta serā una de les funcions que s'assignarā a la futura Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella

Acte constituciķ AjuntamentEl Ple municipal va aprovar el passat 25 de maig el codi de conducta d'alts cārrecs de l'Ajuntament d'Alella. El Consistori alellenc s'ha adherit al document elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, integrada per la Generalitat, les diputacions, l'Ārea Metropolitana de Barcelona, l´Associaciķ Catalana de Municipis i Comarques i la Federaciķ de Municipis de Catalunya. El codi de conducta aprovat afecta tant als cārrecs electes com a les persones que ocupen la gerčncia del Consorci de Promociķ Enoturística del Territori DO i de l'Ajuntament. 

El document conté els principis čtics i de bon govern al qual s'han de sotmetre els alts cārrecs, així com les normes de conducta per les quals s'han de regir, que inclouen, a més d'uns compromisos generals, els compromisos en relaciķ amb els conflictes d'interessos i grups d'interčs i en la relaciķ a la ciutadania. 

Com a principis čtics, s'inclou el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, la integritat i l'exemplaritat, la igualtat de tracte, la imparcialitat i la responsabilitat, entre d'altres. Respecte a la relaciķ amb els conflictes d'interessos i grups d'interčs, els alts cārrecs han d'actuar amb independčncia, abstenir-se de participar en els assumptes en quč tinguin algun interčs personal, no acceptar regals o donacions (fora d'aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raķ del seu cārrec), i no acceptar el pagament de viatges o invitacions a āpats ni esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional. 

Segons s'estableix a l´acord del Ple, les funcions de control del compliment del codi de conducta dels alts cārrecs serā assignada a la Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella, una figura que es preveu crear properament. 

El codi de conducta es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups presents al plenari (ERC+SxA, AP-CP, Gd'A i PP) excepte el de AA-CUP, que va decidir abstenir-se per considerar que també poden tenir la consideraciķ d'alts cārrecs els caps d'ārea i en espera que es pugui definir el criteri a la revisiķ del Reglament Orgānic Municipal (ROM).

Renuncia al dret de retracte de Can Xeco Monnar 

El Ple també va aprovar -amb els vots a favor d'ERC+SxA i AP-CP, el vot en contra de Gd'A i l'abstenciķ d'AA-CUP i PP-  la renuncia a l'exercici del dret de retracte de la finca de Can Xeco Monnar, catalogada dins del Pla d'Ordenaciķ Urbanística Municipal (POUM) com a Bé Cultural d'Interčs Local. La finca va ser venuda per l'antiga propietat el mes d'abril a una empresa mercantil pel preu de 600.000 euros. Degut a la seva catalogaciķ, i segons la Llei de Patrimoni Cultural Catalā, l'Ajuntament té la possibilitat d'exercir el dret de retracte i adquirir la finca pel mateix preu pel qual ha estat venuda. A l'acord de renuncia aprovat pel Ple s'estableix que no es considera d'interčs municipal l'exercir aquest dret.

Els grups municipals de Gd'A i AA-CUP es van mostrar crítics amb aquesta decisiķ al considerar que la renuncia suposa deixar la finca en mans d'un grup inversor i perdre l'oportunitat de recuperar-la per a l'ús públic. Gd'A es va mostrar partidāria d'adquirir la finca per reconvertir-la en una escola taller. AA-CUP va optar per abstenir-se argumentant que tot i que seria molt interessant poder salvaguardar la finca, l'Ajuntament no ha de contribuir a enriquir el patrimoni del seu propietari pagant els 600.000 euros per la compra. El govern municipal va rebatre els grups de l'oposiciķ assenyalant que l'interčs públic de l'Ajuntament és que les finques i els edificis privats es conservin en bon estat i siguin rehabilitats pels propietaris, al temps que va recordar que el POUM ja preveu l'adquisiciķ de tres edificis que, sumant la Fābrica de Pintures, sķn suficients per cobrir les necessitats que pugui tenir l'Ajuntament. 

Trasllat provisional del fons documental del arxiu histōric municipal a l'arxiu comarcal del Maresme

El Ple del mes de maig també va aprovar la cessiķ en comodat (préstec d'ús provisional, sense perdre en cap cas la seva propietat) del fons documental de l'arxiu histōric municipal a l'Arxiu Comarcal del Maresme. L'ajuntament ha decidit traslladar provisionalment els document perquč siguin custodiades en les dependčncies comarcals, degut a les obres de reforma que s'han de dur a terme a l'edifici municipal i atenent al fet que fins que s'executi la construcciķ de la nova biblioteca a la Fābrica de Pintures no es disposarā d'un espai adequat per a la custōdia de l'arxiu municipal. L'Arxiu Comarcal del Maresme garanteix la consulta d'aquesta documentaciķ, així com la tasca de restauraciķ d'aquells elements més malmesos i de digitalitzaciķ de l'arxiu histōric per tal que sigui consultable en línia per qualsevol ciutadā. L'acord de cessiķ es va aprovar amb el vots a favor d'ERC+SxA, AP-CP, Gd'A i AA-CUP i l'abstenciķ del PP. 

Suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital

L'Ajuntament va aprovar per unanimitat una mociķ de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat el 24 d'octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, l'Associaciķ Catalana de Municipis, la Federaciķ de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessāries per a colˇlaborar en la implementaciķ dels objectius d'aquest pacte, que afecta a cinc āmbits bāsics d'actuaciķ: El desplegament i la gestiķ coordinada d'infraestructures tecnolōgiques; l'impuls d'una nova administraciķ digital, més oberta, āgil, senzilla i eficaį; el desplegament de l'estratčgia de territori intelˇligent del Govern catalā (smartCAT); l'adopciķ de mesures i eines conjuntes en l'āmbit de la ciberseguretat i el desenvolupament de la Indústria 4.0.

Informaciķ publicada el 28 de maig de 2017