Notícies
El Ple aprova inicialment una modificaciķ el Reglament de Participaciķ Ciutadana per incloure les audičncies públiques prčvies a les sessions
La modificaciķ estarā a informaciķ pública del 16 de maig al 27 de juny

PleEl Ple del 27 d’abril va aprovar inicialment la modificaciķ del Reglament de Participaciķ Ciutadana per tal de crear una nova eina participativa: l’Audičncia Pública prčvia al Ple. Les sessions es convocaran mitja hora abans del Ple ordinari (generalment l’últim dijous de cada mes a les 19h) i tindran una durada māxima de 25 minuts. 

Els veīns i veīnes podran intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competčncia municipal. Previāment, s’hauran d’inscriure, indentificar-se i fer constar la temātica a la qual faran referčncia a través del web municipal, presentant una instāncia a l’OAC o a la llista que es posarā a disposiciķ del públic a l’entrada de la sala de plens mitja hora abans de l’inici de la sessiķ.

Les persones disposaran d’un temps māxim de tres minuts per fer la seva intervenciķ, i d’un minut més de rčplica després de rebre resposta. L’alcalde podrā respondre directament o demanar que respongui el regidor o regidora responsable de la matčria. En cas que la resposta no es pugui donar al moment, caldrā respondre per escrit en un termini māxim de 20 dies. 

La modificaciķ va ser aprovada amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC+SxA i Alella Primer-CP) i el vot en contra de la resta de grups de l’oposiciķ (Gd’A, PDeCAT, Alternativa per Alella-CUP i PP), que es van oposar perquč no es va tenir en compte la seva peticiķ d’incloure la possibilitat que la ciutadania pugui interpelˇlar també els regidors i regidores dels grups de l’oposiciķ.

La primera sessiķ es convocarā un cop superat el període d’exposiciķ pública de 30 dies hābils, del 16 de maig al 27 de juny, i aprovada definitivament la modificaciķ. 

La realitzaciķ d’audičncies prčvies no comportarā la supressiķ dels precs i preguntes del final de la sessiķ plenāria.

Informaciķ publicada el 15 de maig de 2017