Notícies
Aprovades definitivament les ordenances fiscals

El Ple del 22 de desembre va aprovar definitivament les ordenances fiscals de 2017. Atenent una de les dues alˇlegacions presentades pel grup municipal d'AA-CUP es va introduir una modificaciķ a l'ordenanįa de l'IBI respecte a l´aprovaciķ inicial: el recārrec del 50% de la quota líquida de l'impost als immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb carācter permanent, i acompleixin les condicions que s'establiran reglamentāriament en el desenvolupament d'allō que disposa l'article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Aquesta modificaciķ es va aprovar amb els vots d'ERC+SxA, AP-CP, Gd'A i CDC i l'abstenciķ d'AA-CUP i PP. 

També es va introduir una modificaciķ a l'impost d'increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana —a partir de les alˇlegacions presentades per ERC+SxA i AA-CUP— per la qual s'inclou una bonificaciķ del 50% de la quota de l'impost, en les transmissions que afectin a l'habitatge habitual per causa de mort a favor dels descendents o adoptats o els ascendents o adoptants, que hagin conviscut durant els dos anys anteriors a la defunciķ amb la persona difunta. Aprovat amb els vots a favor d'ERC+SxA, AP-CP, Gd'A, CDC, AA-CUP i l'abstenciķ del PP. 

Informaciķ publicada el 2 de gener de 2017
Informaciķ relacionada
A la sessiķ també es va aprovar el canvi de denominaciķ de CDC a PDeCAT i l'adhesiķ a la campanya "Casa nostra és casa vostra"
Els comptes municipals es van aprovar amb el vot a favor d'ERC+SxA i Alella Primer-CP, l'abstenciķ de Alternativa per Alella-CUP i el vot en contra de Gd'A, CDC i PP
El Ple aprova provisionalment les ordenances fiscals per a 2017 sense canvis rellevants per als contribuents