Notícies
L'Ajuntament prepara els plans d'adolescència i joventut, equitat i salut
El més avançat és el Pla Local d'Adolescència i Joventut que està a la seva recta final, el Pla Local d'Equitat està en fase de diagnosi i el Pla Local de Salut es començarà a l'elaborar en el primer trimestre de l'any

Pla Local JoveL’Ajuntament té sobre la taula l’elaboració de la planificació que ha de marcar les línies d’actuació dels propers quatre anys en tot allò que està relacionat amb adolescència i joventut, equitat i salut pública. La planificació es vehicularà a través de l’elaboració de tres plans locals, un de cadascuna de les matèries, que es preveuen aprovar aquest any 2017. 

El més avançat d’aquests plans és el Pla Local d’Adolescència i Joventut (PLAJA). És el quart full de ruta, el document que recull les estratègies i línies de treball per tal de desenvolupar polítiques de joventut adaptades a la realitat del jovent alellenc, que elabora l’Ajuntament. El nou pla té una novetat important respecte als anteriors, per primera vegada es divideix en dos apartats centrals clarament diferenciats: un pla d’adolescència, que englobarà les accions destinades al públic de 12 a 16 anys i un pla de joventut, que tindrà en compte les necessitats de les edats de 16 a 30 anys. 

Els treballs del PLAJA es van iniciar abans de l’estiu passat amb la fase de diagnosi, per a la qual s’han fet entrevistes i s’han creat grups de discussió amb la participació de diferents agents, com són joves associats a entitats juvenils, pares i mares a través de les AMPA i tècnics municipals, entre d’altres. També s’han realitzat enquestes a adolescents, estudiants d’ESO, per a conèixer la seva opinió. 

Jornada de participació, l’11 de febrer

Acabada la diagnosi, s’entrarà en la fase d’elaboració del pla d’acció, per a la qual també es vol comptar amb la col·laboració del jovent alellenc. Amb aquest objectiu s’ha convocat una jornada de participació el dia 11 de febrer adreçada al jovent i els adolescents del poble, de 12 a 30 anys. En aquesta trobada, que es farà a partir de les 11h a Can Lleonart, es pretén debatre sobre les accions que ha d’incloure el pla, a partir d’una sessió vivencial i participativa i treballs en grup. La finalitat és que siguin els propis joves els que triïn quines actuacions cal prioritzar durant els propers quatre anys. Per participar en la sessió cal emplenar aquest formulari

El Pla Local d’Equitat d’Alella

La Regidoria d’Equitat ha començat a elaborar el Pla Local d’Equitat, amb la voluntat de treballar la igualtat de gènere al municipi d’una manera transversal. Serà el primer pla d’aquestes característiques que es desenvolupi al municipi, que fins ara ha estat adherit al Pla Comarcal de Dones. Un cop aprovat, serà l’eina que permetrà analitzar en quina situació es troba el municipi, i vehicular i dirigir totes les polítiques públiques d’equitat dels propers quatre anys de manera coherent i ordenada. A més, també permetrà treballar de manera coordinada entre les diferents àrees de l’Ajuntament i altres agents socials. El Pla Local d’Equitat es troba en fase de diagnosi. En una segona fase, i tenint en compte els resultats de la diagnosi, s’elaborarà el pla d’acció a partir de la participació de grups de treballs.

El primer Pla Local de Salut 

La Regidoria de Salut també preveu  iniciar durant el primer trimestre de 2017 l’elaboració del primer Pla Local de Salut d’Alella, amb l’objectiu de dotar el municipi d’entorns socials, laborals i de lleure més segurs i saludables. A més de l’elaboració d’un mapa actualitzat dels recursos de salut, el Pla Local de Salut facilitarà la posada al dia de les dades epidemiològiques del municipi, fer una diagnosi integral de l’estat de salut del poble, dissenyar un pla d’acció i oferir una cartera de serveis en matèria de promoció de la salut ordenada i clarificada per a tota la ciutadania. 

Informació publicada el 17 de gener de 2017