Notícies
Publicat el 28 d'octubre de 201628.10.2016
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
L'Ajuntament mantindrà congelats els impostos i taxes municipals per l'any vinent
El Ple aprova provisionalment les ordenances fiscals per a 2017 sense canvis rellevants per als contribuents

ajuntamentEls impostos i taxes municipals no s'incrementaran l'any vinent. El Ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment aquest dijous, 27 d'octubre, la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017. Els canvis afecten una desena d'ordenances fiscals, però la majoria de modificacions són variacions tècniques per adaptar-les a les ordenances tipus de la Diputació de Barcelona o per resoldre algunes deficiències tècniques detectades en la seva aplicació. Així, els impostos i les taxes municipals es mantenen congelats respecte a l'any 2016.  

El tipus impositiu de l'IBI serà per a 2017 del  0,629 per als béns urbans, del 0,70 per als béns rústics i del 1,3 per als béns de característiques especials, els mateixos valors que s'apliquen enguany. L'única modificació d'aquesta ordenança és la incorporació de les quatre fraccions de pagament per a l'IBI domiciliat, que fins ara només quedaven recollides al calendari fiscal. La modificació de l'IBI va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC+SxA, AP-CP, AA-CUP i CDC; el vot en contra de Gd'A i l'abstenció del PP.  

La resta de taxes i impostos es mantenen iguals, tot i que s'han introduït alguns petits canvis a les ordenances que regulen les taxes per prestació de serveis en cementiris locals; per instal·lació de quioscs a la via pública, per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i rodatges cinematogràfics; i per a la taxa reguladora de preus públics. Igualment, es va aprovar una modificació de l'Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals d'acord amb la proposta presentada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), que té delegades les competències.  

Totes les modificacions es van aprovar per unanimitat, excepte la reguladora de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana que es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups excepte el de Gd'A que es va abstenir a la votació. L'ordenança no recull l'ampliació de les bonificacions que s'apliquen en cas de defunció de cònjuges a altres graus de parentiu, com parelles de fet, ascendents i descendents, proposat pel grup municipal de Gd'A, tot i que l'alcalde, Andreu Francisco, es va comprometre a estudiar una ampliació de les bonificacions a les ordenances del 2018. 

El Ple també va aprovar per unanimitat una nova ordenança reguladora de la taxa de publicitat que estableix les condicions i preus de la inserció d'anuncis a dos espais públics com són el bike-parc i l'aparcament dels "plumeros". L'alcalde es va mostrar disposat a estudiar les aportacions que va fer els grups municipals de Gd'A i AA-CUP referents a aquesta nova ordenança, de cara a l'aprovació definitiva.  

La proposta de modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, taxes, preus públics i tarifes, se sotmetran ara a un període d'exposició pública de 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Un cop estudiades les al·legacions, si es produeixen, el text es tornarà a presentar al Ple per a la seva aprovació definitiva.

Informació relacionada
A la sessió també es va aprovar el canvi de denominació de CDC a PDeCAT i l'adhesió a la campanya "Casa nostra és casa vostra"
Els comptes municipals es van aprovar amb el vot a favor d'ERC+SxA i Alella Primer-CP, l'abstenció de Alternativa per Alella-CUP i el vot en contra de Gd'A, CDC i PP
Pujar al principi de la pàgina