Notícies
Millores al jardí de la Blanca i als parcs de Gaudí i dels Drets Humans

Dins de les actuacions de manteniment dels espais públics del municipi, l’àrea de Serveis Municipals ha enllestit recentment tres intervencions adreçades, principalment, a millorar la seguretat i la imatge de dos parcs infantils i un jardí del centre del municipi: el parc de Gaudí i el dels Drets Humans i el jardí de la Blanca. En aquestes actuacions s'han invertit més de 75.000 euros. 

Parc de GaudíMillores a la zona de jocs infantils del parc de Gaudí

Al parc Gaudí s’ha canviat el terra per un material més tou i s’ha instal·lat una tanca de fusta perimetral a la zona destinada als jocs infantils, per tal de fer-la més segura i evitar que els infants es facin mal si cauen. També s’han instal·lat nous gronxadors i jocs infantils i s’ha canviat la distribució d’altres. El parc també s’ha repintat i s’hi ha plantat nova vegetació. En l’arranjament del parc s’ha invertit prop de 19.000€. 

Parc dels Drets HumansCanvi de barana a Les Heures

Pel que fa al parc dels Drets Humans, s’ha completat la reforma de l’espai de l’any 2015 amb la substitució de la barana protectora del carrer de Les Heures, per tal de garantir la seguretat dels infants. També s’han posat passamans a les escales d’accés. 

Aquesta actuació s’ha acompanyat amb unes obres de millora viària a l’encreuament de Les Heures amb el Torrent Vallbona, per tal de facilitar el gir dels vehicles en aquest vial. A més, s’ha fet el tancat de fusta a l’àrea de recollida de residus. El conjunt d’actuacions han tingut un cost de 33.195,55€.

Jardí de la BlancaArranjaments al jardí de la Blanca

L’Ajuntament ha arranjat el jardí de la Blanca, una zona verda situada a la Riera Coma Fosca, a tocar dels habitatges de Cal Doctor. L’espai s’ha condicionat com a lloc d’estada. S’ha ampliat la vorera, s’ha aplanat el terreny i s’ha plantat vegetació al peu de l’escultura de la Blanca i a l’entorn del mur que separa el jardins dels habitatges adjacents. Per completar l’adequació de l’espai s’han instal·lat bancs de fusta, papereres i una font. En la millora d’aquest espai s’han invertit més de 23.000€.

Informació publicada el 7 d'octubre de 2016