Grup municipal d'Alella Primer-Candidatura Progrés
Glòria Mans Cervantes

SRA. GLÒRIA MANS CERVANTES

Portaveu d'Alella Primer-CP
4a Tinent d'alcalde i regidora de les àrees d'Emprenedoria,
Comerç i Consum; Salut i Esports.
A/e:manscg@alella.cat

Alella Primer-CP



ESCRITS GRUP MUNICIPAL D'ALELLA PRIMER-CP (MANDAT 2015-2019)

EScrits grup municipal DEL PSC (MANDAT 2011-2015)
Informació publicada el 7 d'octubre de 2014