Grup municipal del Partit Popular de Catalunya
Annerose Bloss  Gel Mantel

SRA. ANNEROSE BLOSS GEB MANTEL

Portaveu del PP
A/e:blossga@alella.cat

pp


ESCRITS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP  (MANDAT 2015-2019)
ESCRITS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP  (MANDAT 2011-2015)

                   

Informació publicada el 7 d'octubre de 2014