Grup municipal del Partit Popular de Catalunya
Annerose Bloss  Gel Mantel

SRA. ANNEROSE BLOSS GEB MANTEL     

Portaveu del PP fins a l'1 de novembre de 2017, data en la qual ha renunciat al seu càrrec de regidora 
A/e:

pp
ESCRITS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP  (MANDAT 2015-2019)
ESCRITS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP  (MANDAT 2011-2015)

                   

Informació publicada el 7 d'octubre de 2014