Grup municipal del Partit Popular de Catalunya

   

La portaveu del PP Annerose Bloss va renunciar al càrrec de regidora  l'1 de novembre de 2017

pp
ESCRITS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP  (MANDAT 2015-2019)
ESCRITS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP  (MANDAT 2011-2015)