Grup municipal de Gent d'Alella
Mercè Marzo Gómez

SRA. MERCÈ MARZO I GÓMEZ

Portaveu de Gent d’Alella
A/e: marzogm@alella.cat

gda
Josep Bardés Conesa

SR. JOSEP BARDÉS CONESA

Regidor de Gent d'Alella
A/e:bardescj@alella.cat

gda


Escrits grup municipal de gd'a (MANDAT 2015-2019)


Escrits grup municipal de gd'a (MANDAT 2012-2015)