Grup municipal d'Esquerra-Sumem per Alella
Andreu Francisco i Roger

SR. ANDREU FRANCISCO I ROGER

Portaveu d'ERC+Sumem per Alella
Alcalde i regidor de les àrees d'Urbanisme; Civisme i Seguretat Ciutadana; Emprenedoria, Comerç i Consum i Promoció Turística. 
A/e:franciscora@alella.cat

Logo ERC+SxA
Maria Teresa Vilaró i Comas

SRA. MARIA TERESA VILARÓ I COMAS

Regidora d'ERC+Sumem per Alella
2a Tinent d'alcalde i regidora de les àrees d'Educació, Medi Ambient i Cooperació Internacional.
A/e:vilarocm@alella.cat

Logo ERC+SxA
Anna Alfaro i Lucas

SRA. ANNA ALFARO I LUCAS

Regidora d'ERC+Sumem per Alella
Regidora de les àrees d'Adolescència i Joventut, Equitat i Comunicació.
A/e:alfarola@alella.cat

Logo ERC+SxA
Frederoc Salas i Mañas

SR. FREDERIC SALAS I MAÑAS

3r Tinent d'alcalde i regidor d'ERC+Sumem per Alella
Regidor de les àrees de Cultura i Festes Populars i responsable de la Festa de la Verema. 
A/e:salasmf@alella.cat

Logo ERC+SxA
Ana Fernández i Amela

SRA. ANA FERNÁNDEZ I AMELA

Regidora d'ERC+Sumem per Alella
Regidora de les àrees de Serveis Municipals i Via Pública; Obres Públiques i Mobilitat.
A/e: fernandeznml@alella.cat

Logo ERC+SxA
Laura Ribalaiga i Prats

SRA. LAURA RIBALAIGA I PRATS

Regidora d'ERC+Sumem per Alella
Regidora de l'àrea de Serveis a les Persones: Serveis Socials, Ocupació i Habitatge i Salut Pública. 
A/e:ribalaigapl@alella.cat

Logo ERC+SxA
Marc Almendro Campillo

SR. MARC ALMENDRO CAMPILLO

Regidor d'ERC+Sumem per Alella
1r Tinent d'alcalde i regidor de les àrees d'Administració, Hisenda,Transparència, Participació Ciudadana i Esports.
A/e: almendrocm@alella.cat
Des del 2 de maig de 2018. 

Logo ERC+SxAESCRITS GRUP MUNICIPAL D'ERC+sXa (MANDAT 2015-2019)
EScrits grup municipal d'ERC+SxA (MANDAT 2011-2015)