www.alella.cat
On trobar-nos
  • Els Pinyons

  • La Llar d´Infants Municipal Els Pinyons és un centre d´educació infantil (de primer cicle d´educació no obligatňria) de titularitat municipal, que acull infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.

    Més informació