Notícies
Publicat el 17 de maig de 201917.05.2019
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Reconeixements esportius "Alella Valora l'Esport"
Lliurament de Premis Alella Valora l'Esport

L'Ajuntament ha convocat la 6a edició dels reconeixements a "Alella Valora l'Esport" amb l'objectiu de reconèixer èxits i mèrits esportius a esportistes i directius, entitats, clubs i associacions i persones vinculades a Alella que hagin tingut una actuació destacada en la temporada 2018-2019.

En aquesta edició s'han introduït algunes novetats: es canvia el nom de premis pel de reconeixements i es crea una comissió de valoració integrada pel regidor/a d’Esports i per representants pertanyents a l’estructura tècnica o directiva de cadascuna de les diferents entitats esportives d’Alella, i que comptarà amb l'assessorament tècnic de l'Àrea d'Esports, que serà la que decidirà el lliurament dels reconeixement.

El termini de presentació de candidatures és del 13 al 31 de maigPer ser candidat/a o presentar candidatures, serà condició imprescindible estar empadronat/da o pertànyer a una entitat esportiva inscrita al Registre d’Entitats de l’Ajuntament. L’elecció dels guardonats pels diferents reconeixements es realitzarà d’acord amb els valors i fites esportives assolides durant la temporada esportiva 2018-2019, exceptuant en els que implícitament es valori més d’una anualitat.

El lliurament es farà el 21 de juny al Pavelló Municipal d’Esports. 


6a EDICIÓ RECONEIXEMENTS “ALELLA VALORA L’ESPORT”


1. OBJECTIUS:

Els reconeixements “Alella Valora l’Esport” tenen com a objectiu reconèixer èxits i mèrits esportius a les persones esportistes, entrenadores i directives; així com a les entitats, els clubs o altres associacions i persones vinculades a Alella que hagin tingut una actuació destacada

durant la temporada esportiva 2018-2019. També es volen reconèixer trajectòries i accions de suport i promoció de l’esport Alellenc, fent especial esment als valors que s’adquireixen amb la pràctica esportiva.


2. CATEGORIES:

2.1 “Reconeixements a la Temporada Esportiva”.

Amb la categoria “Reconeixements a la temporada esportiva” es vol reconèixer a les persones esportistes, equips o grups que hagin destacat en qualsevol disciplina esportiva, formant part d’una entitat o associació esportiva alellenca. Aquests reconeixements vindran donats per les fites aconseguides en competicions oficials organitzades per les respectives Federacions o Consells Esportius en les quals participen les entitats esportives locals, entenent com a fites no només els resultats classificatoris aconseguits, sinó també els valors i dinàmiques associades al món de l’esport.

Els reconeixements d’aquesta categoria s’estructuren d’acord amb les següents franges d’edat:

  • Base : Edats d’iniciació fins a categoria aleví o equivalent.
  • Formació : Edats de categoria infantil fins a juvenil o equivalent.
  • Open : Edats de categories superiors a juvenil o equivalent.

S’estableixen els següents reconeixements:

1. Equip o col·lectiu de Base.

2. Equip o col·lectiu masculí de Formació.

3. Equip o col·lectiu femení de Formació.

4. Equip o col·lectiu masculí Open.

5. Equip o col·lectiu femení Open.

6. Esportista masculí de Base.

7. Esportista femenina de Base.

8. Esportista masculí de Formació.

9. Esportista femenina de Formació.

10. Esportista masculí Open.

11. Esportista femenina Open.

12. Tècnic/a esportiu.


2.2 “Reconeixements a la Projecció Esportiva”.

Adreçat a reconèixer esportistes d’Alella que formen part d’entitats o equips esportius d’altres poblacions i que, tant de forma col·lectiva com individual, estiguin assolint èxits destacables durant la temporada 2018-2019 .


2.3 “Reconeixements al Mèrit Esportiu”.

Adreçat a reconèixer trajectòries, accions, persones, entitats, associacions, iniciatives empresarials o empreses, que hagin destacat en l’àmbit de l’esport alellenc per la seva promoció de valors positius, compromís, dedicació o promovent esdeveniments, actes i/o accions que han servit per millorar i afavorir la qualitat de vida, la cohesió i l’inclusió social, tant des de la vessant directiva, organitzativa, de suport, col·laboració o sostenibilitat.


3. PROCEDIMENT:

3.1 Requisits per a les candidatures:

  •  Per ser candidat/a o presentar candidatures, serà condició imprescindible estar empadronat/da o pertànyer a una entitat esportiva inscrita al Registre d’Entitats de l’Ajuntament.
  • L’elecció dels guardonats pels diferents reconeixements es realitzarà d’acord amb els valors i fites esportives assolides durant la temporada esportiva 2018-2019, exceptuant en els que implícitament es valori més d’una anualitat.

3.2 Presentació de candidatures:

a) Tota persona, entitat o associació que compleixi els requisits del punt 3.1, podrà presentar tantes candidatures com cregui oportunes. Aquestes candidatures hauran d’estar degudament emplenades i fonamentades, amb un historial esportiu, fotografies en format electrònic, i/o la documentació complementària que es cregui convenient.

b) Les propostes es presentaran amb el document “Presentació de Candidatura” al Registre de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Alella. També es podran presentar per mitjans telemàtics a la seu electrònica del portal web de l’Ajuntament d’Alella.

c) El termini de presentació de candidatures s’iniciarà el dilluns 13 de maig i finalitzarà el divendres 31 de maig a les 14:00 hores.


3.3 Comissions de Valoració:

3.3.1 Comissió de Reconeixements a la Temporada Esportiva

La Comissió de Reconeixements a la Temporada Esportiva, estarà integrada pel Regidor/a d’Esports i per representants pertanyents a l’estructura tècnica o directiva de cadascuna de les diferents entitats esportives d’Alella. Tindrà un mínim de cinc components, amb un màxim d’un representant per entitat, i l’assessorament tècnic de l’Àrea d’Esports. Les seves decisions s’adoptaran per consens.


3.3.2 Comissió de Reconeixements a la Projecció Esportiva i al Mèrit Esportiu

La Comissió de Reconeixements a la Projecció Esportiva i al Mèrit Esportiu estarà integrada pel Regidor/a d’Esports, per personal de l’Àrea d’Esports i/o per persones vinculades al món de l’esport. Tindrà un mínim de tres components. Les seves decisions s’adoptaran per consens.


3.3.3 Funcions de les Comissions

Seran funcions de les Comissions valorar les candidatures presentades i elegir motivadament els destinataris/es de cada reconeixement. També podran fer propostes degudament motivades o determinar que qualsevol dels reconeixements quedin deserts si consideren que no s’ajusten a les bases de participació. El contingut de les deliberacions de les comissions tindrà caràcter confidencial.

En les seves valoracions, d’ofici, podran atorgar les mencions especials que considerin oportunes a les persones o entitats d’Alella que s’hagin destacat per la seva pràctica, esforç o trajectòria en l’àmbit de l’esport Alellenc.


3.4 Notificació i entrega dels Reconeixements

Finalitzat el termini de valoració, i un cop seleccionades les candidatures destinatàries de cada reconeixement, l’Àrea d’Esports notificarà a aquestes la seva condició, amb una antelació mínima de 7 dies del lliurament dels reconeixements.

En el cas de tractar-se de membres d’alguna de les entitats esportives d’Alella, aquestes seran les responsables de la comunicació a les seves candidatures, prèvia notificació de l’Àrea d’Esports.

En l’acte final dels Reconeixements “Alella Valora l’Esport” es farà públic les candidatures reconegudes.


Descarregat les bases en aquest enllaç 

Sol·licitud de presentació de candidatures Pujar al principi de la pàgina