Notícies
Publicat el 26 d'abril de 201926.04.2019
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El ROM es posa al dia
Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment en la sessió celebrada el 28 de març el Ajuntament el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), que ha de posar al dia el reglament actual vigent des de l'any 1991, per tal d’adaptar-lo a les normatives introduïdes durant aquests anys i a la nova realitat que suposa l’Administració electrònica i les lleis de transparència i bon govern.

El ROM és l’instrument clau per al funcionament de l’Administració local: és l’eina que regula el règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans; articula els drets i deures dels membres de la corporació; ordena els òrgans de govern municipals com ara el Ple municipal o  la Junta de Govern Local o el règim de les competències delegades, així com els òrgans de representació, assessorament i control, com són les comissions informatives, la comissió especial de comptes, els grups municipals o la Junta de Portaveus. 

El Reglament es va aprovar inicialment amb els vots a favor d'ERC+SxA, PDeCAT, Alternativa per Alella-CUP i Alella Primer-CP i l'abstenció de Gd'A.

El document estarà a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, del 26 d'abril al 7 de juny,  per poder -hi formular al·legacions i reclamacions. En cas de no formular-se al·legacions, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Pujar al principi de la pàgina