www.alella.cat
PortadaPortada - Viure a AlellaViure a AlellaPortada - Viure a Alella - Tributs i finances localsTributs i finances localsPortada - Viure a Alella - Tributs i finances locals - SeccionsSeccionsPortada - Viure a Alella - Tributs i finances locals - Seccions - DocumentsDocumentsPortada - Viure a Alella - Tributs i finances locals - Seccions - Documents - Calendari del contribuent per a l'exercici 2017Calendari del contribuent per a l'exercici 2017

Conceptes                                                                       Període cobrament

 • Taxa cementiri municipal...........................01-02-2017 a 03-04-2017
 • Impost vehicles de tracció mecànica.........01-03-2017 a 03-05-2017
 • Taxa de residus domèstics........................02-05-2017 a 04-07-2017
 • Taxa de residus comercials.......................02-05-2017 a 04-07-2017
 • IBI urbana (no domiciliat).......................... 02-05-2017 a 04-07-2017
 • IBI (1a fracció domiciliat)...........................02-05-2017
 • IBI (2a fracció domiciliat)...........................03-07-2017
 • IBI (3a fracció domiciliat)...........................01-09-2017
 • IBI (4a fracció domiciliat)...........................02-11-2017
 • IBI rústica..................................................01-09-2017 a 02-11-2017
 • Impost béns característiques especials....02-05-2017 a 04-07-2017
 • Impost d'activitats econòmiques...............15-09-2017 a 15-11-2017
 • Taxa per entrada de vehicles-guals..........21-09-2017 a 22-11-2017
 • Mercat municipal 1r trimestre....................21-02-2017 a 21-04-2017
 • Mercat municipal 2n trimestre...................22-05-2017 a 24-07-2017
 • Mercat municipal 3r trimestre....................21-08-2017 a 24-10-2017
 • Mercat municipal 4r trimestre....................21-11-2017 a 23-01-2018
 • Mercat de marxants 1r trimestre...............21-02-2017 a 21-04-2017
 • Mercat de marxants 2n trimestre..............22-05-2017 a 24-07-2017
 • Mercat de marxants 3r trimestre...............21-08-2017 a 24-10-2017
 • Mercat de marxants 4r trimestre...............21-11-2017 a 23-01-2017
 • Reserva estacionament minusvàlids ........22-05-2017 a 24-07-2017
 • Taxa de caixers automàtics.......................22-05-2017 a 24-07-2017
Informació publicada l'1 de gener de 2017