Dona
Presentació

La Regidoria d'Equitat porta a terme projectes destinats a eradicar el fenomen de la desigualtat entre dones i homes, que col·loca les dones en una situació de subordinació i desavantatge social i econòmic respecte dels homes i que impedeix que les dones exerceixin plenament els seus drets com a ciutadanes. A més, s'encarrega de coordinar la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones a les polítiques municipals tal com estableix la “Carta europea per a la igualtat de dones i homes”.

D'altra banda, la regidoria d'Equitat treballa per la prevenció de la violència de gènere, que és una greu vulneració dels drets de les dones i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat. A través d'actuacions i campanyes, es vol sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista. D´altra banda, a través dels Serveis Socials Bàsics, l'Ajuntament posa a disposició de la població un servei d'atenció a les persones que pateixen les diverses manifestacions de la violència masclista.

A través de diferents accions es busca un benefici per a tothom, dones i homes, ja que es vol contribuir a construir noves pautes de relació entre homes i dones, basades en el respecte i l'equitat, i també coadjuvar a millorar la societat i fer-la més democràtica, justa i solidària.

Més informació a  equitat@alella.cat