Cap de manteniment.  Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de cap de manteniment de l'Ajuntament, mitjançant concurs oposició lliure.