Aprovació definitiva del pressupost general per a l'any 2018, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament
Informació publicada el 29 de gener de 2018