El Ple aprova el Pla Local d'Equitat de Gènere i el Pla Local d'Adolescència i Joventut

Ple 25 de generEl Ple de l’Ajuntament va donar llum verda al Pla Local d’Equitat de Gènere 2018-2021 i al Pla Local d’Adolescència i Joventut 2018-2021 a la sessió celebrada aquest dijous 25 de gener. Es tracta de dos documents que s’han estat elaborant durant més d’un any de treball i que són de molta importància per al municipi perquè marquen els eixos principals que han de guiar les polítiques d’equitat i d’adolescència i joventut de l’Ajuntament durant els propers quatre anys. 

El Pla Local d’Equitat 2018-2021 va ser aprovat per unanimitat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, PDeCAT i Alternativa per Alella-CUP. Aquest Pla és l’instrument que permet ordenar i donar una perspectiva estratègica a les polítiques transversals per a l’equitat de gènere a Alella durant els propers quatre anys. El Pla consta de dues parts: una primera de diagnosi de la situació actual pel que fa l’equitat de gènere al municipi, i una segona on es detallen els objectius i les mesures del Pla i el sistema d’avaluació final del mateix. 

El Pla estableix set grans eixos:  assolir el compromís de l’Ajuntament amb l’equitat de gènere amb la ciutadania; lluita activa contra la violència masclista; drets i qualitat de vida; coeducació, creació cultural de les dones i cultura per la igualtat; coresponsabilitat dels treballs i organització social dels temps; perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori i participació social i política de les dones. Dins dels eixos generals es concreten 17 línies estratègiques amb 25 objectius, dels quals es destaquen dotze accions prioritàries: 

• Augmentar el pressupost de la Regidoria d’Equitat

• Crear una comissió político-tècnica interdepartamental anual que faci el seguiment del Pla d’Equitat

• Incloure la desagregació per sexe en tots els registres d’usuaris/es de serveis oferts per l’Ajuntament

• Augmentar la sensibilització sobre la violència masclista al conjunt de la ciutadania, facilitant la identificació dels comportaments i situacions concretes que poden suposar violència.

• Mantenir la periodicitat amb els Mossos d’Esquadra per rebre informació sobre denuncies de dones que han patit violència

• Dur a terme la formació especialitzada sobre violència masclista a nivell tècnic que es derivi de les necessitats detectades pel personal tècnic del Protocol d’Abordatge de la Violència envers la dona. 

• Mantenir la campanya de sensibilització sobre la violència masclista de tipus comunitari (en l'àmbit de l'oci nocturn)

• Ampliar l’oferta de les activitats de sensibilització contra totes les formes de relacions abusives a l’Institut i/o a l’Espai jove, amb èmfasis en les xarxes socials. I oferir més tallers per a famílies sobre aquesta temàtica.

• Oferir serveis d’informació, atenció i assessorament per a persones LGTBI a través de Serveis a les Persones i l'Espai Jove

• Continuar oferint un curs de formació adreçat al personal dels centres educatius per tal sensibilitzar aquest col·lectiu en matèria d’igualtat de gènere

• Continuar i ampliar l’oferta de sensibilització en matèria d’igualtat de gènere a l’Institut

• Portar a terme accions de sensibilització al Ple de l’Ajuntament sobre espais no masculinitzats

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

El Ple també va aprovar amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i Alternativa per Alella-CUP i l’abstenció de PDeCAT el Pla Local d’Adolescència i Joventut 2018-2021. Aquest Pla substitueix a l’aprovat l’any 2013 i prorrogat al maig de 2017 i té com a principal novetat la incorporació de les polítiques d’adolescència al mateix nivell que les de joventut. El Pla recull tres eixos principals -afirmació de la identitat personal, construcció de projectes vitals i participació en projectes col·lectius- que es concreten en 50 actuacions. 

Els objectius principals del Pla són:

1. Garantir a la gent jove l’accés als recursos en igualtat d’oportunitats que els permetin gaudir d’un nivell d’autonomia suficient per desenvolupar el seu projecte personal (habitatge, ocupació, formació, mobilitat i salut).

2. Oferir eines informatives, comunicatives, d’orientació i acompanyament per tal que els joves rebin suport en els camps que determinen les seves condicions de vida i arribin a adquirir un criteri propi que asseguri la llibertat real d’elecció en totes aquelles qüestions que per a ells i elles resultin transcendentals.

3. Promoure l’experimentació i la creativitat entre la gent jove en tots els camps possibles com a via de creixement personal i social, tant a través de les manifestacions artístiques com de l’expressió de la cultura juvenil implicada en el temps d’oci.

4. Fomentar la participació dels i les joves a través d’una política activa de dinamització que, a més de facilitar la seva presència en la vida pública del municipi, generi espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils.

5. Millorar la convivència en la diversitat entre els adolescents i joves d’Alella a través de diverses actuacions de sensibilització i formació per tal de promoure una societat més cohesionada.

Ordenança de Mercats de venda no sedentària

El Ple també va aprovar per unanimitat l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi d’Alella. És la primera ordenança que regula aquesta activitat que s’aprova al municipi i inclou els horaris, dies i llocs de celebració; el nombre màxim de parades; la ubicació i la separació entre les parades; les competències municipals, els requisits per l’obtenció de l’autorització i els procediments de selecció, així com els requisits i la durada de l’autorització i els dret i deures dels venedors, entre d’altres qüestions relatives a la gestió i el funcionament del mercat.

L’Ordenança entrarà en vigor un cop superat els tràmits del procediment d’aprovació d’ordenances.

Desestimada una moció presentada per GD’A 

El Ple no va aprovar una moció presentada per Gd’A “per la protecció a la llibertat d’expressió i la lliure manifestació pacífica de tota la ciutadania a l’espai públic d’Alella”. La moció només va ser recolzada pels regidors de Gd’A. ERC+SxA i PDeCAT van votar en contra després de demanar als proposants la retirada de la moció per tal de treballar per consensuar un nou text “més concret i efectiu”. També va votar en contra el regidor d’Alternativa per Alella-CUP al considera que cal “viure en plenitud i reivindicar al carrer una situació injusta”. 

Informació publicada el 26 de gener de 2018