Sotsinspector de la Policia Local. Procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs de mobilitat horitzontal d'una plaça de sotsinspector de la Policia Local d'Ajuntament d'Alella
Informació publicada el 25 de gener de 2018