Sergent de la Policia Local. Procés selectiu per a la provisió mitjançant promoció interna per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça de sergent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Alella