Sotsinspector de la Policia Local. Procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs de mobilitat horitzontal d'una plaça de sotsinspector de la Policia Local d'Ajuntament d'Alella
Informació publicada el 24 d'agost de 2017