L'Ajuntament Informa
L'AJUNTAMENT INFORMA

La liquidació de l'IBI de les finques afectades per la regularització cadastral s'abonarà en un únic pagament 

CadastreL’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació (ORGT) ha començat a enviar les liquidacions de l’IBI en les quals s’han detectat alteracions cadastrals en el procés de revisió realitzat per la Direcció General del Cadastre, que depèn de l’Estat. 

Les liquidacions es fan en base a les dades actualitzades del cadastre corresponent a l’exercici 2018 i els contribuents hauran de pagar l’impost en un únic pagament, amb independència de si tenen o no domiciliats els rebuts. En el cas de tenir-ho domiciliat l'any vinent se'ls tornarà a cobrar fraccionat d'acord amb el calendari fiscal. 

Els immobles que no han estat alterats no estan afectats per aquest procediment i, per tant, els seus propietaris no han rebut cap tipus de notificació i podran pagar l’impost en els terminis establerts en el calendari fiscal