Declaració de béns patrimonials i activitats dels càrrecs electes
Informació publicada el 2 de març de 2018