Tallers del Servei Local d'Ocupació

El Servei Local d'Ocupació ofereix orientació personalitzada i tallers grupals adreēats a persones que estan buscant feina, tant si estan a l'atur com si volen fer un canvi d'ocupació. Per participar-hi només cal apuntar-se al Servei Local d'Ocupació ubicat a les oficines de Serveis a les Persones.


PROPERs CURSos

LA INTEL·LIGČNCIA EMOCIONAL T'OBRE LES PORTES - LES HABILITATS SOCIALS I LA GESTIÓ EMOCIONAL MARQUEN LA DIFERČNCIA

Lloc: Antigues Escoles Fabra – Aula polivalent

Dia: 18, 19 i 20 de setembre de 2018

Hora: 09:30 a 13:30 h

Durada: 12 hores

Objectius:  Saber que és  la intel·ligčncia emocional i com incrementar el nostre autoconeixement, aprenent a gestionar les nostres emocions i facilitant, d'aquesta manera, la comunicació i la relació amb les altres persones. 

Contiguts: Les emocions, quč són i quina finalitat tenen? Aprendre tčcniques de gestió emocional per a la millora del benestar personal i les relacions intra i interpersonals. Prendre conscičncia de la importąncia de les habilitats socials i potenciar-les per millorar la comunicació, la relació amb els altres i resoldre conflictes, la qual cosa ens ajudarą a la recerca de feina.  

Metodologia: Taller prąctic i interactiu.
A qui va dirigit: Persones demandants d'ocupació inscrits a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC), que no tenen clar el seu objectiu laboral. 

Requisits per apuntar-se: 

  • Persones demandants d’ocupació i que estiguin inscrites al Servei Local d’ocupació d’Alella.
  • El criteri de selecció serą l’ordre d’entrada de les sol·licituds. 

A cąrrec de:  Roser Sellés Puig

Inscripcions: Presencialment /per telčfon al servei de servei a les persones (Torrent de Vallbona, 75 i tel.  Tel. 935406307) o a emplenant aquest FORMULARI

Preu: Gratuļt

On: Aula Polivalent de les Antigues Escoles Fabra

Organitza:  Ajuntament d’Alella amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona 


LEGISLACIÓ LABORAL I AJUTS

Lloc:
Antigues Escoles Fabra – Aula polivalent

Dia:
 27 de setembre de 2018

Hora:
09 a 14 h 

Durada:
 5 hores

Objectiu: Donar a cončixer els diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social per a la contractació de determinats perfils de treballadors als quč  poden acollir-se les empreses.

Contiguts:  Col·lectius beneficiaris de bonificacions, tipus de contractes, quantia i durada de les bonificacions/reduccions, vigčncia de les mesures.

Metodologia: La sessió teņrica i prąctica. Es donarą una visió general dels continguts exposats i es treballarą un cas prąctic. 

A qui va dirigit: Empresaris/ąries i responsables de RRHH de les empreses per millorar la seva  gestió dels recursos humans. O persones en situació de desocupació que vulguin formar-se en aquest ąmbit. 

A cąrrec de:  Grup Pitągora

Inscripcions: Presencialment /per telčfon al servei de servei a les persones (Torrent de Vallbona, 75 i tel.  Tel. 935406307) o a emplenant aquest FORMULARI. 


Preu: 
Gratuļt


On: 
Aula polivalent de les Antigues Escoles Fabra


Organitza:  
Ajuntament d’Alella amb la col·laboració dela Diputació de Barcelona 

 CALENDARI cursos 

Calendari

Més informació i inscripcions a l’Oficina Local d'Ocupació de l'Area de Serveis a les Persones. Torrent de Vallbona, 75-77