Portada|Ajuntament|EL PLE MUNICIPAL
 
Versió per imprimir
EL PLE MUNICIPAL

EL PLE MUNICIPAL: El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.

El Consistori d’Alella està format per 13 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions locals del 24 de maig de 2015, és la següent: 7 regidors i regidores d’ERC+SxA, 2 de Gd'A, 1 de CiU, 1 d'alternativa per Alella-CUP, 1 del PP (sense representant del grup municipal des de la renúncia de la regidora Annerose Bloss l'1 de novembre de 2017) i 1 d'Alella Primer-CP. Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual, l'últim dijous de cada mes a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi. Podeu escoltar les sessions en directe des d'aquest enllaç Composició del Ple:

Tots els regidors/es del consistori.

Documents del Ple:

Sessió plenària del 28 de febrer de 2019 

 
https://www.youtube.com/embed/um1N3RPpGrM

Sessió plenària del 31 de gener de 2019 

Pujar al principi de la pàgina