• 20152016201720182019
    • Desenvoluparem el nou servei de gestió de residus, millorant-ne la qualitat i facilitant a la ciutadania una millor separació, tot mantenint la política de bonificacions
    Vist verdVist verdVist verdVist verdVist verd
  • Grau d'assoliment
    1 assolit