Publicat el 18 de desembre de 201518.12.2015

Consell de PobleEl passat dimarts, 15 de desembre, es va constituir el Consell de Poble d'Alella, l’òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació previst dins del reglament de participació. Tal i com estableix aquest reglament, el Consell de Poble està format per l’alcalde, tots els regidors i regidores de l’Ajuntament, un representant de cada consell sectorial i de cadascuna de les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
En la primera reunió es van exposar les línies bàsiques del pressupost municipal, aprovat inicialment l'1 de desembre, i del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, aprovat inicialment pel Ple de l’1 d’octubre. És el document estratègic i de planificació que recull els objectius, les línies a seguir, els projectes i les actuacions més rellevants que configuraran l’acció de govern en aquest mandat.

A la primera reunió del Consell de Poble van participar més d'una trentena de persones, entre regidors i regidores, representants dels consells municipals i membres de les entitats.

Consell de Poble      Consell de Poble