Estat d'execució del pressupost

Estat d'execució del pressupost exercici 2018 


Estat d'execució del pressupost exercici 2017

Estat d'execució del pressupost exercici 2016


Estat d'execució del pressupost exercici 2015


Estat d'execució del pressupost exercici 2014

Estat d'execució del pressupost exercici 2013