Identitat corporativa
Manual d'aplicaciķ grāfica de l'Ajuntament
Tot aquell que rebi subvencions o ajuts econōmics o d'altre gčnere de l'Ajuntament de l'Alella per realitzar una activitat, haurā de fer constar aquesta colˇlaboraciķ al seu fullet informatiu, així com l'escut de l'Ajuntament d'Alella, segons el que consta al manual d'aplicaciķ grāfica.