Notícies
Publicat el 7 de novembre de 201907.11.2019
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
155 accions al Pla d'Actuació Municipal per als propers quatre anys
pam WEB

El Ple de l'Ajuntament va aprovar el 24 d'octubre el Pla d'Actuació Municipal  (PAM) que estableix les línies prioritàries i les actuacions d'accions del govern dels propers quatre anys. El PAM 2019-2023, el segon que aprova l'Ajuntament, es divideix en 18 àmbits i inclou 155 actuacions, 9 de les quals són aportacions dels grups municipals de l'oposició: 6 d'AP-PSC, 2 d'AA-CUP i 1 de Ciutadans. El document va ser aprovat amb els vots a favor d'ERC+SxA i AP-PSC. Gd'A es va abstenir i la resta de grups de l'oposició, JuntsxCAT, AA-CUP i Ciutadans, van votar en contra.

Al mandat anterior, al PAM 2015-2019  es van assolir el 71% de les 161 actuacions previstes i un 24% es van iniciar o aconseguir parcialment. 

Veure el PAM 2019-2023 

PAM

PAM

Fitxer: PAM_web.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 11
Mida: 553,8 kBles actuacions del mandat 

1. ALCALDIA i COMUNICACIÓ                                                                                              

1.1Crearem el llibre d'estil de l'Ajuntament, tot tenint en compte la perspectiva de gènere.                             

1.2 Potenciarem la comunicació a través de les noves xarxes de comunicació (app, xarxes socials, etc.).  

1.3 Potenciarem identitats pròpies a les xarxes a l'entorn dels principals esdeveniments.  

1.4 Creació d'un arxiu fotogràfic amb les imatges que té recollides l'àrea de Comunicació.

1.5 Incorporar a les polítiques municipals la interseccionalitat, tenint en comple els eixos de desigualtat (gènere, diversitat, pobresa, risc d’exclusió, col•lectiu LGTBI, persones migrades, etc.).


2. PARTICIPACIÓ i TRANSPARÈNCIA 

2.1 Reforçarem la regidoria de Participació i Transparència tant a nivell de recursos com de referencialitat.

2.2 Aprovarem el Reglament del Registre d'Entitats.  

2.3 Aprovarem un Pla Director de Participació on es defineixi una estratègia interna de l'Ajuntament en matèria de participació.

2.4 Crearem l’agenda municipal de participació amb una previsió dels processos de participació del mandat.

2.5 Projectarem la creació d’un viver d’entitats i associacions del poble a Can Gaza, invertint per augmentar i millorar els espais.  

2.6 Crearem un nou programa per fer realitat els pressupostos participatius.  

2.7 Reforçarem el suport a l’associacionisme del poble i crearem un banc de recursos municipals per a les entitats i associacions.  

2.8 Impulsarem campanyes de civisme i bon veïnatge per tractar problemàtiques com les defecacions de gossos, l’estacionament incorrecte, l’excés de velocitat, o el mal ús dels contenidors.

2.9 Treballarem transversalment l’ús i gaudi de l’espai públic per garantir-ne la funció social i la correcta utilització comunitària.

2.10 Potenciarem l'agermanament amb Carquefou, a partir d'un procés participatiu previ.


3. SERVEIS INTERNS

3.1 Continuarem amb la línia de mantenir endeutaments controlats i assumibles per l’Ajuntament i actuant sempre des de la responsabilitat de la bona gestió, fent un control exhaustiu dels recursos públics.

3.2 Seguirem apostant per la simplificació de l’Administració per millorar l’accés a la informació i als tràmits de la ciutadania. 

3.3 Garantirem una resposta a les sol•licituds de la ciutadania abans de 30 dies. 

3.4 Continuarem avançant en el desenvolupament de l’administració electrònica amb l’aprovació de normativa específica que la potenciï. 

3.5 Millorarem l’accessibilitat a l’Ajuntament d’Alella. 

3.6 Planificarem el projecte del nou edifici consistorial. 

3.7 Donarem continuïtat a la Sindicatura Municipal de Greuges com a garantia addicional dels drets de la ciutadania. 


4. SEGURETAT CIUTADANA

4.1 Continuarem treballant per reforçar la seguretat del poble a partir del sistema preventiu basat en la lectura de matrícules de vehicles per tal d'incrementar la seguretat dels domicilis. 

4.2 Reforçarem i completarem el cos de policia cobrint totes les places disponibles del cos de policia local. 

4.3 Realitzarem tallers informatius destinats a particulars, als efectes de dotar a la ciutadania d'eines de decisió en la seguretat en la propia llar. 

4.4 Estudiarem la millora de noves eines de seguretat ciutadana de proximitat amb el manteniment de l’aplicació de seguretat mòbil o d’altres sistemes. 

4.5 Convocarem periòdicament la Junta de Seguretat Local (JSL) per millorar la coordinació amb Mossos d’Esquadra. 

4.6 Continuarem treballant amb el Consells de Barris com a plataforma de comunicació directa amb les associacions veïnals. 

4.7 Impulsarem la creació d’un servei d’assessorament per l’autoprotecció d’habitatges, així com el servei de suport psicosocial a les víctimes de robatoris. 

4.8 Instal·larem mesures de protecció passiva a la Comissaria. 

5. CULTURA 

5.1 Donarem continuïtat a projectes culturals amb identitats pròpia com Espais de Poesia, Músics en Residència o el Festival d’Estiu. 

5.2 Promocionarem la cultura tradicional i popular en la programació municipal. 

5.3 Promourem la creació de la  Biennal d'Art Contemporani del Maresme conjuntament a altres espais d'art de sengles municipis maresmencs. 

5.4 Crearem una programació estable al nou equipament de l'Espai d’arts escèniques “Casal d’Alella”. 

5.5 Posarem en marxa els bucs d'assaig del nou equipament de l'Espai d’arts escèniques “Casal d’Alella”

5.6 Redactarem i aprovarem el reglament de l'Espai d'arts escèniques "Casal d'Alella" per tenir-ne un òptim funcionament. 

5.7 Construirem la nova Biblioteca i Arxiu Municipal. 

5.8 Iniciar els treballs per dur a terme la redacció d'un Pla Integral de Cultura. 

6. TURISME i IDENTITAT 

6.1 Participarem del procés d'alliberament nacional com hem fet fins ara, i serem al costat de la voluntat democràtica i de les nostres institucions per a la consecució de la República Catalana. 

6.2 Fomentarem la conservació del patrimoni arquitectònic del municipi. 

6.3 Realitzarem un estudi per definir el futur per l'equipament de Can Magarola.  

6.4 Continuarem promocionant el territori de la Denominació d'Origen Alella a través del Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella. 

6.5 Crearem la marca " La terra de la Pansa Blanca" juntament amb Enoturisme DO Alella. 

6.6 Continuarem treballant amb la certificació Biosphere per esdevenir una destinació sostenible. 

6.7 Realitzarem un estudi sobre la Festa de la Verema per tal d'implementar-hi millores. 

6.8 Treballarem per aconseguir la certificació Biosphereper a la Festa de la Verema.

6.9 Estructurarem un programa de coneixença de la vinya. 

6.10 Regularem l'oferta d'habitatges d'ús turístic. 

6.11 Fomentarem l'oferta d'experiències turístiques lligades als productes de proximitat i la gastronomia. 

6.12 Instal·larem senyalètica a la xarxa de camins del municipi per millorar l'oferta de turisme. 

6.13 Ampliarem i millorarem la ruta "Alella 1000 anys d'història".  

6.14 Potenciarem la Ruta de les Fonts d'Alella i la Ruta de la Vall de Rials. 

7. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

7.1 Bonificarem al 100% les obertures i canvis d’establiments per a petites empreses, així com a cooperatives i economia social. 

7.2 Impulsarem la Xarxa d’Emprenedoria i Talent d’Alella (XETA), el programa d’innovació social que té per missió posar el talent al servei de la comunitat. 

7.3 Dinamitzarem el comerç del municipi mantenint la Nit del Comerç, entre d'altres. 

7.4 Potenciarem les àrees comercials del municipi: Centre, Antoni Pujadas i Àfrica. 

7.5 Redactarem, conjuntament amb els paradistes, un projecte de dinamització i nova orientació del Mercat Municipal. 

7.6 Continuarem implicats amb el Centre d’Empreses Casa del Marquès, com a projecte mancomunat pel desenvolupament econòmic del territori i amb l’objectiu de donar suport i foment a empreses i a l’emprenedoria. 

7.7 Desenvoluparem el projecte per al  futur parc empresarial de la Miralda impulsant un acord amb el TecnoCampus de Mataró, que ens permeti garantir els objectius de foment de la nova economia, quan es desenvolupi el sector de la Miralda. 

8. FESTES 

8.1 Crearem el calendari de festes d’Alella amb una previsió de les principals activitats i festes del poble. 

8.2 Renovarem la Festa Major, a partir d'un nou model lligat a la identitat alellenca i a la cultura popular. 

8.3 Reformularem la Comissió de Festes per tal de fer-la més funcional, tot promovent la participació.

9. SERVEIS A LES PERSONES 

9.1 Mantindrem l'estandard  de qualitat en els Serveis a les Persones garantint la disponiblitat del pressupost necessari. 

9.2 Crearem un programa específic per fer front a la pobresa energètica.  

9.3 Donarem continuïtat a  la inclusió amb ajuts econòmics, formació, i suport a les famílies i a les persones amb diversitat funcional per tal de garantir el dret a una vida independent. 

9.4 Invertirem en la millora i ampliació dels espais de la regidoria de Serveis a les Persones per crear unes instal•lacions més funcionals i que permetin un millor acompanyament. 

9.5 Adequarem el ventall de formació per a les persones actives d'Alella, per millorar les seves competències i ocupabilitat, adaptant-se a les necessitats de les persones i empreses del territori. 

9.6 Reforçarem les polítiques públiques d’habitatge, entre d’altres, donant una visió social al dret a l'habitatge, i promocionant models alternatius de tinença i accés a l'habitatge, com ara les iniciatives de creació de cooperatives d'habitatge.

9.7 Elaborarem la normativa pertinent per detectar i penalitzar els habitatges buits de grans tenidors. 

9.8 Redactarem un projecte de construcció de 12 nous habitatges de la Fàbrica de Pintures. 

9.9 Licitarem la construcció de 12 nous habitatges públics a la Fàbrica de Pintures. 

9.10 Redactarem un projecte de construcció de 4 nous habitatges de la Antigues Escoles Fabra.   

9.11 Licitarem la construcció de 4 habitatges al costat de les Antigues Escoles Fabra. 

9.12 Licitarem la construcció d’una quarantena de nous habitatges públics i treballarem per l’accés municipal als 90 habitatges amb protecció, quan el sector de la Serreta s’aprovi definitivament. 

9.13 Treballarem per l’adquisició de nous espais per a la promoció d’habitatge públic de lloguer. 

9.14 Garantirem l'equitat d'accés de les persones amb mobiliat reduïda a l'habitatge públic. 

10. ESPORTS i PROMOCIÓ DE LA SALUT 

10.1 Crearem la Taula de Salut amb la voluntat de treballar en xarxa la prevenció i impulsar la prescripció social, els hàbits saludables, l’educació emocional i sexual, la reforma horària, etc.

10.2 Ampliarem i millorarem les rutes saludables, millorant l'accessibilitat i amb elements d’activitat física de manteniment.   

10.3 Realitzarem campanyes per promoure hàbits saludables. 

10.4 Continuarem impulsant l’Escola d’Iniciació Esportiva.

10.5 Donarem suport tècnic i organitzatiu als clubs esportius del poble.

10.6 Realitzarem accions de promoció de l'esport femení tant dins de l'Ajuntament com des de les entitats esportives. 

10.7 Redactarem el projecte executiu de la zona esportiva del Pla, amb la nova pista d’atletisme i una gran zona multiesportiva i de lleure familiar a l’aire lliure, quan el sector de la Serreta s’aprovi definitivament. 

10.8 Planificarem les millores de futur del Camp Municipal d’Esports.

10.9 Invertirem en la millora del Pavelló Municipal i el seu entorn.  

10.10 Habilitarem una zona de treball i reunió pels clubs esportius municipals. 

10.11 Treballarem perquè la Generalitat millori el servei de pediatria a l’ambulatori. Continuarem demanant al Departament de Salut l’ampliació dels horaris de pediatria del nostre consultori. 

10.12 Donarem i potenciarem el suport a les entitats esportives que vulguin crear equips femenins i equips inclusius de persones amb diversitats, posant més èmfasi als col·lectius més vulnerables.

11. EDUCACIÓ 

11.1 Donarem continuïtat a projectes educatius com Alella Viu la Música, l’Escola de Dansa, la Coral Municipal, els Juliols de la UB, les Jornades Ferrer i Guàrdia o l'Escola d'Adults. 

11.2 Elaborarem un Pla Local d’Educació que fixi les línies estratègiques municipals en l’àmbit educatiu.   

11.3 Reforçarem el Consell Escolar Municipal replantejant el seu rol per garantir-ne el seu paper de referencialitat en l’àmbit educatiu del poble. 

11.4 Mantindrem el suport tècnic i econòmic als centres educatius públics i les seves AMPA.

11.5 Consolidarem el projecte de patis oberts com un espai de trobada fora de l’horari lectiu. 

11.6 Redactarem l’avantprojecte de la segona escola bressol pública al sector de La Serreta, quan el sector de La Serreta s'aprovi definitivament.  

11.7 Completar la creació del camí escolar a la Serreta, d’acord amb la comunitat educativa del centre i el veïnat de la zona.

12. INFÀNCIA 

12.1 Crearem la regidoria d’infància per aglutinar serveis i activitats dirigit a les famílies i a la mainada.

12.2 Crearem un espai de trobada familiar obert al públic més petit on gaudir del lleure compartit amb altres infants i impulsarem una escola de famílies com a recurs i punt de trobada en la criança. 

12.3 Posarem en marxa el Protocol d’atenció a la infància i a l’adolescència en risc de forma coordinada amb tots els agents implicats per tal de preveure dificultats de desenvolupament, com el fracàs escolar, l’assetjament escolar, etc.  

12.4 Crearem el Consell d’Infants d’Alella. 

12.5 Continuarem millorant la xarxa de parcs infantils. 

13. ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 

13.1 Mantindrem l'estandard  de qualitat en els  serveis d'Adolescència i Joventut. 

13.2 Mantindrem els espais relacionals per al jovent, amb la Festa de la Fil·loxera (Cap de Setmana Jove) al capdavant, i treballant per un oci de qualitat amb el projecte de La Base i el segell Q de Festa.  

13.3 Dotarem d'identitat pròpia la Festa de la Fil·loxera. 

13.4 Potenciarem el projecte GIRA per millorar-ne la implementació entre el jovent. 

13.5 Continuarem fomentant l’estudi amb l’Espai Deures i l’Espai d’Aprenentatge per a adolescents. 

13.6 Continuarem fomentant l'estudi amb la Sala d’Estudi en època d’exàmens. 

13.7 Seguirem treballant amb el projecte de l’Adrenalina de l’Estiu com la programació de les activitats dirigides a adolescents en període de vacances. 

13.8 Estudiarem la viabilitat d’ampliar horaris d'obertura l’Espai Jove. 

14. GENT GRAN 

14.1 Crearem un programa que centralitzi tots els serveis i activitats dirigits a la gent gran activa. 

14.2 Mantindrem l'estandard  de qualitat en els serveis d’atenció domiciliària i la teleassistència.

14.3 Garantirem la posada en funcionament dels àpats en companyia.  

14.4 Desenvoluparem polítiques comunitàries, com el projecte Radars, per tal que les persones grans no es sentin soles i puguin viure a casa seva en condicions de benestar i qualitat. 

14.5 Estudiarem la viabilitat de projectes de comunitats assistides, pisos compartits o tutelats per a l’envelliment digne. 

14.6 Millorarem les instal•lacións del Casal de la Gent Gran d'Alella a Can Gaza.  

14.7 Estudiarem la viabilitat d'ampliar els usos dels espais exteriors de Can Gaza. 

14.8 Farem un estudi juntament amb Diputació de les necessitats i les demandes de la gent gran per planificar els projectes, els serveis i les activitats de futur. 

15. EQUITAT 

15.1 Mantindrem les jornades 8M, 28J i 25N i impulsarem campanyes de prevenció i sensibilització envers la ciutadania. 

15.2 Executarem el programa formatiu del Pla Local d'Equitat de l'Ajuntament d'Alella.

15.3 Elaborarem el Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament d'Alella. 

15.4 Elaborarem el Protocol de prevenció i actuació envers les violències masclistes i lgtbifòbiques d'Alella, partint del protocol per a l'Abordatge de la Violència envers la Dona d'Alella. 

15.5 Aprovarem i implementarem un protocol d'actuació envers les violències sexuals i lgtbifòbiques als espais d'oci nocturns d'Alella. 

15.6 Potenciarem la persepectiva de gènere a totes les festes del municipi i en desenvoluparem els Punts Liles.   

15.7 Continuarem amb la transversalització del gènere a les diferents regidories de l'Ajuntament, fent especial èmfasi en garantir que la programació municipal contingui perspectiva de gènere. 

15.8 Potenciarem la Comissió de Gèneres del Consell Escolar Municipal. 

15.9 Seguirem donant suport a les associacions de dones del municipi així com els col•lectius o iniciatives feministes que sorgeixin. 

16. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

16.1 Mantindrem el compromís amb la cooperació al desenvolupament destinant-hi el 0,7% dels ingressos propis del pressupost municipal. 

16.2 Continuarem potenciant les accions de sensibilització i d'educació per al desenvolupament envers la justícia global.

16.3 Facilitarem des del punt de vista tècnic, formatiu i organitzatiu el bon funcionament de la Comissió de Cooperació internacional. 

17. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

17.1 Fomentarem la sostenibilitat com a principi rector de forma transversal en totes les regidories de l'Ajuntament. 

17.2 Calcularem la petjada de carboni de l'Ajuntament amb l’objectiu de valorar la implementació de mesures de lluita contra el canvi climàtic i l’impacte de l’aplicació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del municipi. 

17.3 Fomentarem l’ús d’energies renovables, analitzant la viabilitat d’instal•lar sistemes d’autoconsum en equipaments municipals.

17.4 Estudiarem l'aprofitament de les restes d’esporga de les vinyes, de les franges de prevenció d'incendis i de l’arbrat municipal per alimentar les calderes de biomassa dels equipaments municipals. 

17.5 Redactarem un programa d’impuls al món agrari, i en particular del vitivinícola, amb especial èmfasi al futur de la Vall de Rials.   

17.6 Augmentarem la freqüència del manteniment de les franges de prevenció d’incendis, passant a fer-les totes anualment. 

17.7 Fomentarem la minimització de la producció de residus des de l'educació i la sensibilització ambiental, posant especial èmfasi en la reducció dels residus plàstics. 

17.8 Seguirem treballant per millorar el sistema de recollida selectiva de residus del municipi.

17.9 Fomentarem pràctiques per allargar la vida útil dels objectes, com la reutilització dels materials del servei de recollida de voluminosos. 

17.10 Implementarem millores per potenciar la mobilitat sostenible..

17.11 Posarem en valor la biodiversitat del municipi en col·laboració amb Parc Serralada Litoral. 

17.12 Crear un banc de terres per incentivar l’activitat agrícola, la sobirania alimentària i la vocació pagesa.   

18. SERVEIS TERRITORIALS 

18.1 Continuarem millorant l’espai públic destinant més d'un milió d'euros en quatre anys a la pavimentació, les voreres i l'accessibilitat dels nostres carrers. 

18.2 Estudiarem la redacció d’un projecte per connectar el passeig de la riera fins al mar, juntament amb l’Ajuntament del Masnou. 

18.3 Millorarem les eines ciutadanes de detecció de problemàtiques a la via. 

18.4 Establirem la funció d’inspecció de via pública que ens permeti una ràpida detecció de problemàtiques.

18.5 Continuarem promovent el servei de taxi a demanda i estudiarem la millora de la connectivitat en transport públic fins a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti). 

18.6 Treballarem perquè la Generalitat aprovi el projecte de millora d'accés al barri de Can Magarola.  

18.7 Treballarem per trobar el finançament per a la construcció del projecte de millora d'accés al barri de Can Magarola. 

18.8 Estudiarem la viabilitat de millores de la seguretat en la connexió de Maria Estrada amb la carretera BP5002. 

18.9 Executarem la connexió peatonal amb el barri d’Alella Parc.   

18.10 Executarem la connexió peatonal amb el barri de Can Comulada. 

18.11 Redactarem el projecte executiu del tram de la riera entre Can Lleonart i l'autopista. 

18.12 Aprovarem l’ordenança de paisatge urbà, per protegir i garantir la continuïtat del model de poble. 

18.13 Realitzarem una auditoria de l'impacte aeri del cablejat i plantejarem un pla de millores. 

18.14 Elaborarem el Pla Director del Clavegueram.   

18.15 Elaborarem el Pla Director d'Aigua.

Pujar al principi de la pàgina